Úvod

Kjscompress/csskompress je sada dvou programů (kjscompress a csscompress), které odstraňují ze souborů obsahující javascript nebo css nevýznamové bílé znaky a komentáře. Oba programy se ovládají v příkazové řádce a jsou určeny pro systémy běžící na GNU - Linux.

Kjscompress

Je postavený na interpretu javascriptu z KHTML, odstraňuje nevýznamové bílé znaky (včetně konců řádků) a komentáře. Při komprimaci volitelně provádí validaci komprimovaného javascriptu a lze si vynutit (zatím pouze v alfa verzi ) i obfuskaci kódu. Volitelně lze též komprimovaný soubor dekomprimovat do "lidsky čitelné" podoby.

Popis ovládání pro kjscompress

Csscompress

Komprimuje *.css soubory, odstraňuje nevýznamové bílé znaky (včetně konců řádků) a komentáře, které jsou zapsané v této podobě /*- text komentáře -*/. Ostatní komentáře, které bývají využíváný k různým "css hackům", ponechává na svém místě.

Popis ovládání pro csskompress