Instalace

Kjscompress/csskompress je poskytován ve formě zdrojových kódů pro GNU - Linux. Po stažení je třeba archiv rozbalit: tar xvfz kjscompress-1.1.1.tar.bz
přejít do adresáře kam se kjs rozbalil a zadat v konzoli:
./configure
make
prřihlásit se jako root a zadat:
make install

Ovládání

Oba programy se ovládají z příkazové stránky.

Csskompress

Přepínače:
-f <file name> název vstupního ( komprimovaného *.css souboru )
-t <file name> název výstupního ( zkoprimovaného *.css souboru )
-h jednoduchá nápověda

Csscompress běžně očekává komprimovaný soubor na standardním vstupu a zkomprimovaný soubor odesílá na standardní výstup, nejsou-li použity přepínače -t,-f.

Ukázka:
csscompress < velike.css > nove_mensi.css
(soubor velike.css bude "zkomprimován" do souboru nove%mensi.css)

Kjskompress

Přepínače:
-h jednoduchá nápověda
-f <file name> název vstupního ( komprimovaného *.js souboru )
-t <file name> název výstupního ( zkoprimovaného *.js souboru )
-d dekomprese *.js souboru
-v nebude se provádět validace kódu
-n v komprimovaném kódu budou ponechány konce řádků
-e [n] určuje kolik znaků bude vypsáno při nalezení chyby (pro snažší identifikaci)

Přepínače v alfa verzi (pro potřeby testování):
-o obfuskace javascriptu
-c při obfuskaci ponechá názvy původních identifikátorů v komentářích
-a vyžaduje potvrzení pro obfuskaci
-p <prefix> obfuskuje pouze identifikátory s uvedeným prefixem
-b <file name> používá blacklist pro identifikátory, které nechceme obfuskovat
-B <file name> vypíše všechny identifikátory, které nebyly obfuskovány.

Ukázka
kjscompress -v < input.js > output.js
(soubor input.js bude "zkomprimován" do souboru output.js a nebude prováděna jeho validace)